Η Εταιρεία

Η επιχείρηση ιδρύθηκε το 1975 από τον Ιωάννη Βουτσίνο αρχικά ως ατομική επιχείρηση, αναλαμβάνοντας με συμβάσεις υπεργολαβίας, έργα στην Ελλάδα και στη Μέση Ανατολή...

Περισσότερα

Τα Εργα μας

Κτίρια, βιομηχανικές εφαρμογές ειδικού σκοπού, δίκτυα σωληνώσεων και συντήρηση μηχανολογικών εγκαταστάσεων, συναποτελούν τα έως σήμερα εκτελεσθέντα έργα μας...

Περισσότερα

Υπηρεσιες

Η εταιρεία μας διαθέτει την τεχνογνωσία, το έμψυχο δυναμικό και τον εξοπλισμό, για την ανάληψη πολύπλοκων βιομηχανικών έργων, ικανοποιώντας τις αυστηρότερες προδιαγραφές...

Περισσότερα