Πελάτης: ΜΕΤΚΑ Α.Ε.
Τοποθεσία: Αλιβέρι Ευβοίας – Ελλάδα
Έτος Ολοκλήρωσης: 2011
Περιγραφή Εργασιών: o Το αντικείμενο των εργασιών περιλαμβάνει την κατασκευή, ανέγερση και θέση σε λειτουργία ανοξείδωτων και συγκολλητών σωληνωτών δικτύων, μηχανολογικού εξοπλισμού και οργάνων ελέγχου, για τα πυροσβεστικά συστήματα των μετασχηματιστών λαδιού, του θερμοηλεκτρικού σταθμού ΑΛΙΒΕΡΙ V.ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΟ ΥΛΙΚΟmain
Metasximatistes 10
Metasximatistes 11
Metasximatistes 12
Metasximatistes 2
Metasximatistes 3
Metasximatistes 4
Metasximatistes 5
metasximatistes 6
Metasximatistes 7
Metasximatistes 8
Metasximatistes 9