Πελάτης: METKA A.E.
Τοποθεσία: Αλιβέρι Ευβοίας – Ελλάδα
Έτος Ολοκλήρωσης: 2012
Περιγραφή Εργασιών: o Το αντικείμενο των εργασιών περιλαμβάνει την κατασκευή, ανέγερση και θέση σε λειτουργία χαλύβδινων σωληνωτών δικτύων, μηχανολογικού εξοπλισμού και οργάνων ελέγχου, για τα πυροσβεστικά συστήματα με υλικό το Co2 (τύπου Sanco), στο εσωτερικό ηλεκτρολογικών κτιριακών εγκαταστάσεων, του θερμοηλεκτρικού σταθμού ΑΛΙΒΕΡΙ V.ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΟ ΥΛΙΚΟCo2 10
Co2 11
Co2 12
Co2 2
Co2 3
Co2 4
Co2 5
Co2 6
Co2 7
Co2 8
Co2 9
main