Πελάτης: METKA A.E.
Τοποθεσία: Αλιβέρι Ευβοίας
Έτος Ολοκλήρωσης: 2013
Περιγραφή Εργασιών: o Το αντικείμενο των εργασιών περιλαμβάνει την κατασκευή, ανέγερση και θέση σε λειτουργία σωληνωτών δικτύων (ανοξείδωτων, χαλύβδινων, πλαστικών), μηχανολογικού εξοπλισμού, δεξαμενών και οργάνων ελέγχου, για τη μονάδα παραγωγής απιονισμένου νερού, της θερμοηλεκτρικής εγκατάστασης ΑΛΙΒΕΡΙ V.ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΟ ΥΛΙΚΟdemi 10
demi 11
demi 12
demi 2
demi 3
demi 4
demi 5
demi 6
demi 7
demi 8
demi 9
main