Πελάτης: ΜΕΤΚΑ Α.Ε.
Τοποθεσία: Αλιβέρι Ευβοίας
Έτος Ολοκλήρωσης: 2013
Περιγραφή Εργασιών: o Το αντικείμενο των εργασιών περιλαμβάνει την κατασκευή, ανέγερση, διασύνδεση και θέση σε λειτουργία σωληνωτών δικτύων (χαλύβδινα, ανοξείδωτα, πλαστικά), μηχανολογικού εξοπλισμού και οργάνων ελέγχου στα υποσυστήματα: Blow Down Collection, Chemical Building, Clarifier / Sludge Thickener, Collection Basin, Drying Beds, Filter Press Room, Gravity Filters, Main Drain, Oily Water Collection, Trafo Oil και Floor Drain, του σταθμού επεξεργασίας υγρών βιομηχανικών λυμάτων, της θερμοηλεκτρικής εγκατάστασης ΑΛΙΒΕΡΙ V.ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΟ ΥΛΙΚΟBiologikos 10
Biologikos 11
Biologikos 12
Biologikos 13
Biologikos 14
Biologikos 15
Biologikos 16
Biologikos 17
Biologikos 18
Biologikos 19
Biologikos 2
Biologikos 20
Biologikos 21
Biologikos 22
Biologikos 23
Biologikos 24
Biologikos 25
Biologikos 26
Biologikos 27
Biologikos 28
Biologikos 3
Biologikos 4
Biologikos 5
Biologikos 6
Biologikos 7
Biologikos 8
Biologikos 9
main