Πελάτης: Protergia s.a.
Τοποθεσία: Άγιοι Θεόδωροι Κορινθίας
Έτος Ολοκλήρωσης: 2014
Περιγραφή Εργασιών: o Το αντικείμενο των εργασιών περιλαμβάνει τις χωματουργικές εργασίες για την υπογειοποίηση του νέου πυροσβεστικού συστήματος.
o Την εγκατάσταση, συγκόλληση και διασύνδεση των HDPE αγωγών.
o Την τοποθέτηση των βανών και των λοιπών αναγκαίων εξαρτημάτων και στηριγμάτων του δικτύου.
o Την υδραυλική δοκιμή των οδεύσεων και την κατασκευή τσιμεντένιων φρεατίων για τη στέγαση των βανοστασίων της υδραυλικής εγκατάστασης.ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΟ ΥΛΙΚΟffs hdpe 10
ffs hdpe 11
ffs hdpe 12
ffs hdpe 13
ffs hdpe 14
ffs hdpe 15
ffs hdpe 16
ffs hdpe 17
ffs hdpe 18
ffs hdpe 19
ffs hdpe 2
ffs hdpe 20
ffs hdpe 3
ffs hdpe 4
ffs hdpe 5
ffs hdpe 6
ffs hdpe 7
ffs hdpe 8
ffs hdpe 9
main