Πελάτης: METKA A.E.
Τοποθεσία: Αλιβέρι Ευβοίας
Έτος Ολοκλήρωσης: 2013
Περιγραφή Εργασιών: o Το αντικείμενο των εργασιών περιλαμβάνει την κατασκευή, ανέγερση και θέση σε λειτουργία σωληνωτών δικτύων, μηχανολογικού εξοπλισμού και οργάνων ελέγχου, για το σύστημα διανομής πεπιεσμένου αέρα, στο θερμοηλεκτρικό σταθμό ΑΛΙΒΕΡΙ V.ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΟ ΥΛΙΚΟAir 10
Air 11
Air 12
Air 2
Air 3
Air 4
Air 5
Air 6
Air 7
Air 8
Air 9
main