Πελάτης: ΜΕΤΚΑ Α.Ε.
Τοποθεσία: Αλιβέρι Ευβοίας
Έτος Ολοκλήρωσης: 2012
Περιγραφή Εργασιών: o Το αντικείμενο των εργασιών περιλαμβάνει την κατασκευή, ανέγερση και θέση σε λειτουργία χαλύβδινων σωληνωτών δικτύων, μηχανολογικού εξοπλισμού και οργάνων ελέγχου, για το δίκτυο μεταφοράς και διαχείρισης ομβρίων υδάτων, του θερμοηλεκτρικού σταθμού ΑΛΙΒΕΡΙ V.ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΟ ΥΛΙΚΟDrain 2
Drain 3
Drain 4
main