Πελάτης: METKA A.E.
Τοποθεσία: Αλιβέρι Ευβοίας
Έτος Ολοκλήρωσης: 2012
Περιγραφή Εργασιών: o Το αντικείμενο των εργασιών περιλαμβάνει την κατασκευή, ανέγερση και θέση σε λειτουργία σωληνωτών δικτύων, μηχανολογικού εξοπλισμού, οργάνων ελέγχου και υποδομών στέγασης, για τη μονάδα παραγωγής και μεταφοράς αζώτου, στο θερμοηλεκτρικό σταθμό ΑΛΙΒΕΡΙ V.ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΟ ΥΛΙΚΟmain
Nitrogen 2
Nitrogen 3
Nitrogen 4
Nitrogen 5
Nitrogen 6
Nitrogen 7