Πελάτης: ΜΕΤΚΑ Α.Ε.
Τοποθεσία: Αλιβέρι Ευβοίας
Έτος Ολοκλήρωσης: 2012
Περιγραφή Εργασιών: o Το αντικείμενο των εργασιών περιλαμβάνει την ανέγερση του μηχανολογικού εξοπλισμού, την κατασκευή και διασύνδεση των υπόγειων HDPE δικτύων και την υδραυλική δοκιμή της πυροσβεστικής διάταξης , στον θερμοηλεκτρικό σταθμό ΑΛΙΒΕΡΙ V.ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΟ ΥΛΙΚΟffs 10
ffs 11
ffs 12
ffs 2
ffs 3
ffs 4
ffs 5
ffs 6
ffs 7
ffs 8
ffs 9
main