Πελάτης: ΜΕΤΚΑ Α.Ε.
Τοποθεσία: Αλιβέρι Ευβοίας
Έτος Ολοκλήρωσης: 2012
Περιγραφή Εργασιών: o Το αντικείμενο των εργασιών περιλαμβάνει την ανέγερση και εγκατάσταση του μηχανολογικού εξοπλισμού, των ανοξείδωτων σωληνωτών δικτύων, των υποδομών στέγασης και των οργάνων ελέγχου, σε πυροσβεστικά αντλιοστάσια του θερμοηλεκτρικού σταθμού ΑΛΙΒΕΡΙ V.ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΟ ΥΛΙΚΟFFS 3
FFS 5
FFS 6
main