Πελάτης: Κυρ. Στρουραϊτης Ο.Ε. – Stouraitis Pumps
Τοποθεσία: Οινόφυτα Βοιωτίας
Έτος Ολοκλήρωσης: 2015
Περιγραφή Εργασιών: o Το αντικείμενο των εργασιών περιλαμβάνει την αποξήλωση παλαιών δικτύων, δεξαμενών και μηχανολογικού εξοπλισμού.
o Την κατασκευή, μεταφορά και τοποθέτηση νέων συγκοινωνούντων χαλύβδινων δεξαμενών και collectuer.
o Την ανέγερση και διασύνδεση χαλύβδινων και πλαστικών σωληνωτών δικτύων, για την κατασκευή νέου βιομηχανικού συγκροτήματος ψύξης νερού.ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΟ ΥΛΙΚΟmain
stouraitis 10
stouraitis 11
stouraitis 12
stouraitis 2
stouraitis 3
stouraitis 4
stouraitis 5
stouraitis 6
stouraitis 7
stouraitis 8
stouraitis 9