Πελάτης: Protergia s.a.
Τοποθεσία: Άγιος Νικόλαος Βοιωτίας
Έτος Ολοκλήρωσης: 2015
Περιγραφή Εργασιών: o Το αντικείμενο των εργασιών περιλαμβάνει τις εργασίες αντικατάστασης και συντήρησης αναρτώμενων φυαλών, σε πυροσβεστικά συστήματα τύπου Sanco με υλικό το Co2, στον θερμοηλεκτρικό σταθμό Αγίου Νικολάου Βοιωτίας.ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΟ ΥΛΙΚΟIpp 2
Ipp 3
Ipp 4
Ipp 5
Ipp 6
main