Πελάτης: AC PROJECT S.A.
Τοποθεσία: Μεσσαριά Άνδρου
Έτος Ολοκλήρωσης: 2016
Περιγραφή Εργασιών: o Το αντικείμενο των εργασιών περιλαμβάνει την κατασκευή και ανέγερση μεταλλικών υποδομών και αντιστηρίξεων, για τη προσωρινή υποστύλωση και τη δημιουργία κανάβου συγκράτησης των προς έλξη και αποκατάσταση πέτρινων τοιχίων, διαβαθμισμένου πάχους από 1.500mm έως 800mm.
o Την εγκατάσταση τεχνικού εξοπλισμού και δικτύου από συρματόσχοινα και την πραγματοποίηση εργασιών έλξης και επαναφορά των πέτρινων τοιχίων, στην αρχική τους θέση.ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΟ ΥΛΙΚΟAndros 10
Andros 11
Andros 12
Andros 13
Andros 14
Andros 15
Andros 16
Andros 2
Andros 3
Andros 4
Andros 5
Andros 6
Andros 7
Andros 8
Andros 9
main