Πελάτης: ΜΕΤΚΑ Α.Ε.
Τοποθεσία: Αίγιο Αχαϊας
Έτος Ολοκλήρωσης: 2016
Περιγραφή Εργασιών: o Το αντικείμενο των εργασιών περιλαμβάνει την ανύψωση και απεγκατάσταση τριών χαλύβδινων γεφυρών του Κριού Ποταμού.
o Την επιτόπου κοπή και αποσυναρμολόγηση των δομικών τους φερόντων στοιχείων και τη φόρτωση των υλικών τμηματικά, επί φορτηγών αυτοκινήτων για τη μεταφορά τους σε αποθηκευτηκές εγκαταστάσεις του ΟΣΕ Αχαϊας.ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΟ ΥΛΙΚΟKrios Potamos 2
Krios Potamos 3
Krios Potamos 4
Krios Potamos 5
Krios Potamos 6
Krios Potamos 7
main