Πελάτης: Κ. Λιαρομάτης Α.Ε.
Τοποθεσία: Γέφυρα Τσακώνα
Έτος Ολοκλήρωσης: 2014
Περιγραφή Εργασιών: o Το αντικείμενο των εργασιών περιλαμβάνει την κατασκευή, μεταφορά και ανέγερση χαλύβδινης πεζογέφυρας και κιγκλιδωμάτων ασφαλείας, στα μπετένια ακρόβαθρα της γέφυρας Τσακώνας.ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΟ ΥΛΙΚΟmain
Tsakwna 2
Tsakwna 3
Tsakwna 4
Tsakwna 5
Tsakwna 6
Tsakwna 7
Tsakwna 8