Πελάτης: ΑΝΕΛΙΞΗ Α.Ε.
Τοποθεσία: Άγιοι Θεόδωροι Κορινθίας
Έτος Ολοκλήρωσης: 2008
Περιγραφή Εργασιών: o Το αντικείμενο των εργασιών περιλαμβάνει την κοπή και αντικατάσταση του κεντρικού χαλύβδινου πείρου στερέωσης.
o Την κοπή και αντικατάσταση οξειδωμένων χαλύβδινων στοιχείων και φθαρμένων ανοξείδωτων εξαρτημάτων του συγκροτήματος.
o Τη βαφή, μεταφορά και εγκατάσταση του προσκρουστήρα, σε πάσσαλο του εμπορικού λιμένα των διϋλιστηρίων της Motor Oil Hellas.ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΟ ΥΛΙΚΟmain
Motor Oil 10
Motor Oil 11
Motor Oil 12
Motor Oil 2
Motor Oil 3
Motor Oil 4
Motor Oil 5
Motor Oil 6
Motor Oil 7
Motor Oil 8
Motor Oil 9