ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

Η MetalCenter και η θυγατρική της G&A Constructions, δραστηριοποιούνται στους τέσσερεις βασικούς τομείς της κατασκευαστικής αγοράς, προσφέροντας ολοκληρωμένες υπηρεσίες σχεδιασμού, κατασκευής, ενέγερσης και συντήρησης ποικίλων τεχνικών έργων, βιομηχανικών εγκαταστάσεων και μηχανολογικων υποδομών, με κύριο δομικό στοιχείο το χάλυβα. Αναπτύσουμε ιδέες και υλοποιούμε έργα για εταιρικούς πελάτες & ιδιώτες επενδύτες, με βασικό γνώμονα την παράδοση κατασκευών υψηλής προστιθέμενης αξίας, σύμφωνα με τις απαιτήσεις κόστους, χρόνου και ποιότητας που επιθυμούν οι πελάτες μας. Σήμερα, έχοντας επεκτείνει τις δραστηριότητες μας σε ένα ευρύ φάσμα της κατασκευαστικής βιομηχανίας, προσφέρουμε τις υπηρεσίες μας στους παρακάτω τομείς:

BIOMHXANIKA & ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΑ ΚΤΙΡΙΑ

 • • Χαλύβδινα κτίρια βιομηχανικής χρήσης.
 • • Αποθηκευτικές & βιοτεχνικές εγκαταστάσεις.
 • • Μηχανοστάσια.
 • • Σύμμικτες πολυώροφες κατασκευές.

ΣΩΛΗΝΩΤΑ ΔΙΚΤΥΑ – ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ

 • • Χαλύβδινα & ανοξείδωτα δίκτυα μέσης & υψηλής πίεσης.
 • • Πλαστικά βιομηχανικά σωληνωτά δίκτυα (HDPE – PVC – PP – Aquatherm).
 • • Αντλητικά συγκροτήματα.
 • • Μόνιμα συστήματα πυρόσβεσης (Co2 / H2O / Αφρού).
 • • Δίκτυα ταχυσυνδέσμων Victaulic.

ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ ΔΙΑΤΗΡΗΤΕΩΝ ΣΕΙΣΜΟΠΛΗΚΤΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ

 • • Εξωτερικές χαλύβδινες αντιστηρίξεις
 • • Εσωτερικές χαλύβδινες υποστηλώσεις.
 • • Χαλύβδινοι μανδύες περιδέσεις
 • • Αφαίρεση αντικατάσταση φερόντων στοιχείων υποστηλωμάτων.

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ – ΔΕΞΑΜΕΝΕΣ – ΔΟΧΕΙΑ

 • • Χαλύβδινες δεξαμενές, ανοξείδωτα δοχεία.
 • • Δοχεία πιέσεως, εναλλάκτες.
 • • Χαλύβδινα & ανοξείδωτα silo, κυκλώνες.
 • • Ικριώματα, πυλώνες.
 • • Κλιμακοστάσια.
 • • Βιομηχανικές θύρες, θυροφράγματα.
 • • Αναδευτήρες, μεταφορικοί κοχλίες, ταινιόδρομοι

ΠΥΡΟΔΙΑΜΕΡΙΣΕΙΣ – ΚΑΛΥΨΕΙΣ ΚΤΙΡΙΩΝ

 • • Καλύψεις κτιριακών μονάδων με panels πετροβάμβακα / πολυουρεθάνης.
 • • Δίκτυα υδρορροών (PVC – HDPE – χαλύβδινες).
 • • Ειδικά τεμάχια στεγάνωσης.
 • • Εσωτερικές βιομηχανικές πυροδιαμερίσεις πανέλου πετροβάμβακα.
 • • Εσωτερικές βιομηχανικές πυροδιαμερίσεις πυράντοχης γυψοσανίδας.

ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ ΣΠΙΤΙΑ – ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ

 • • Χαλύβδινα & σύμμικτα σπίτια.
 • • Γραφειακοί / εκθεσιακοί χώροι.
 • • Καθ” ύψος επέκταση υφιστάμενων μπετένιων κατοικιών.